Jubileumsstipendier 2023

Senast uppdaterad 2023.12.21 av Matthias Brian

Nu har vi beslutat om och tilldelat 2023 års Jubileumsstipendier från Mellannorrlands Hospice

I år är det för sjätte gången vi har haft glädjen att utlysa Mellannorrlands Hospice Jubileumsstipendium som premierar en kandidat- och en magisteruppsats gjorda på Mittuniversitetet och som handlar om palliativ vård. Den här gången avsågs uppsatser skrivna under höstterminen 2022 och vårterminen 2023.

Två kandidatuppsatser nominerades, men tyvärr ingen magisteruppsats. Granskningsgruppen har nu läst och bedömt uppsatserna och kommit fram till konsensus att premiera ett av arbetena med Mellannorrlands Hospice Jubileumsstipendium 2023: 

Kandidatuppsatsen: ”Livet med en obotlig cancersjukdom” av Hannah Holmblad och Nathalie Olsson och premieras med 10.000 kr att dela lika mellan författarna.

Klicka här för att läsa motiveringen och abstractet till arbetet.

Hjärtliga gratulationer, Hannah och Nathalie!

stipendiater 2023

Nathalie Olsson och Hannah Holmblad

Allmän information om Jubileumsstipendierna

Bakgrund
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice i Sundsvall har som en del i att verksamheten år 2017 firade sitt 10 års jubileum, beslutat att i samarbete med Mittuniversitetet instifta två jubileumsstipendier för att uppmärksamma och premiera examensarbeten i form av kandidat- och magister-uppsatser gjorda på Mittuniversitetet och som handlar om palliativ vård. Stipendierna utlyses av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice en gång årligen. 

Summa
Stipendierna är på totalt 25.000 kronor: 10.000 kr för kandidat-uppsats och 15.000 kr för magister-uppsats. 

Kriterier för premiering av uppsatser
Efter nominering bedöms examensarbeten av granskningsgruppen utifrån kriterierna att uppsatserna:

  • bidrar till kunskapsläget inom området palliativ vård 
  • har vetenskaplig grund
  • är innovativa 
  • har klinisk relevans för den palliativa vården

Granskningsprocess
En granskningsgrupp med god kompetens inom områdena palliativ medicin och omvårdnad är utsedd av Mellannorrlands Hospice Utbildning AB. Granskningsgruppen sammanträder och fattar konsensusbeslut för nominerade uppsatser.

Granskningsgruppens förslag behandlas i utbildningsbolagets styrelse för beslut.
Styrelsens beslut meddelas alla nominerade samt nominerande lärare/examinator. 
Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Utdelning av stipendium
Stipendieutdelning publiceras på Mellanorrlands Hospice och Mittuniversitetets hemsida. Beslutet meddelas också till NRPV (Nationella Rådet för Palliativ Vård) som brukar publicera beslutet i deras nyhetsbrev.

Grattis igen till årets stipendiater!