Intagningskriterier

Senast uppdaterad 2022.04.25 av Webbmaster

Kriterier vid anslutning till hospice:

  • Patienten har en aktiv, progredierande och långt framskriden sjukdom med begränsad prognos och där vården fokuseras på livskvaliteten. 
  • Patienten har komplexa palliativa vårdbehov. 
  • Remiss krävs som bedöms av hospicepersonal (läkare och/eller sjuksköterska).
  • Patient/anhöriga medvetna om diagnos/prognos och önskar få komma till hospice.