Om utbildningsbolaget

Senast uppdaterad 2022.05.01 av Matthias Brian

Mellannorrlands Hospice Utbildning AB

Mellannorrlands Hospice Utbildning AB är ett av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice helägd bolag, grundat 2006, och har som målsättning att sprida kunskap, färdigheter och förhållningssätt i palliativ vård/medicin till alla som arbetar med vård i livets slutskede, oavsett var den behövande människan vårdas. Vi vill också rikta oss med information om vård i livets slutskede till allmänheten.

Inte alla som befinner sig i livets slutskede, har de komplexa och omfattande vårdbehoven som kräver den specialiserade palliativa slutna vården som Mellannorrlands Hospice AB erbjuder. Många människor kommer också i fortsättningen att avsluta sina liv på ett särskilt boende, på sjukhus eller i hemmet. Även då har man rätt till en god, värdig och väl symtomlindrad död. För detta krävs kunskap och färdigheter samt ett palliativt förhållnings- och tankesätt.

Vi vänder oss till alla inom vården – offentlig som privat – och som möter människor i livets slutskede, oavsett om man arbetar inom den öppna vården, på sjukhus, inom den kommunala hemvården eller på särskilda boenden. Målgrupper är alla yrkeskategorier – läkare, vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, präst, kurator, administratör, chef – och skall kunna få utbildningar i palliativ vård/medicin av mycket hög kvalitet. Våra utbildningar har fokus på både god medicinsk kunskap, men också på det palliativa förhållningssättet med ett etiskt tänkande och bemötande.

Vi genomför utbildningarna i våra egna trevliga utbildningslokaler, men också externt i Västernorrland och andra delar av landet. Numera har vi installerat en videoutrustning och har möjlighet att genomföra utbildningar via videolänk i Teams, även om vi tycker att personliga möten vid utbildningar är att föredra. 

Hjärtligt välkommen att höra av dig om du funderar på någon utbildning!
Matthias Brian, utbildningsansvarig, specialist-läkare i palliativ medicin, spec i allmänmedicin.

Adress: Växthusstigen 7, 852 40 SUNDSVALL
Telefon: 060-531 10 50 (vx)
Mobil: 070-362 70 19
E-post: matthias.brian@hospice.se eller matthias.brian@telia.com

Medverkande vid våra utbildningar 

Matthias Brian

Diplomerad läkare i palliativ medicin SFPM (Svensk Förening för Palliativ Medicin), specialistläkare i palliativ medicin (2016), specialist i allmänmedicin.
Matthias har mångårig erfarenhet av praktiskt arbete med människor i livets slutskede. Han har bland annat arbetat inom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) i Sundsvall, som överläkare och teamansvarig läkare på LAH (lasarettansluten hemsjukvård) och Linnéaenheten på Vrinnevisjukhuset i Norrköping samt som överläkare med palliativt ansvar på onkologkliniken i Sundsvall.
Matthias har mångårig erfarenhet med utbildningar i palliativ medicin.

Maria Daif

Undersköterska på Mellannorrlands Hospice sedan dess start 2007, och har i december 2014 avlagt examen till specialistundersköterska i avancerad omvårdnad och palliativ vård på yrkeshögskolan i Linköping. Hon tillhör andra ”kullen” i landet som framgångsrikt har avslutat denna specialistutbildning som omfattade 200 yrkeshögskole-poäng. Maria har också utbildat sig i taktil massage, har genomfört alla steg i Taktipro® utbildning och blivit intern utbildare. I samarbete med Taktipro® ger Maria 2-dagars kurser i grundutbildning i taktil massage på Mellannorrlands Hospice.

Linda Eriksson

Specialistläkare i palliativ medicin och allmänmedicin. Linda har arbetat under flera år på Granlo Hälsocentral och har vidareutbildat sig till specialist i palliativ medicin på Mellannorrlands Hospice AB. Linda innehar sedan våren 2019 den ordinarie läkartjänsten på Hospice. Hon har också det medicinska ledningsansvaret på Hospice och är handledare för läkare som auskulterar och/eller randar sig på Hospice, samt för läkare under specialistutbildningen i palliativ medicin i Västernorrland.  

Lars Persson

Sjuksköterska med anställning på Mellannorrlands Hospice sedan flera år. Lars är en mycket uppskattad, omtyckt och kunnig sjuksköterska med stor praktisk erfarenhet och goda kunskaper i palliativ vård och har ett stort intresse att vidareförmedla sina kunskaper.