Vår historik

Senast uppdaterad 2022.04.25 av Matthias Brian

Hur Mellannorrlands Hospice blev till och hur det nu har blivit en etablerad verksamhet.

1980-talet

Första tankarna kring att skapa ett Hospice i vår region. 

21 oktober 1997, första mötet i Knaust spegelsal

När Västernorrlands region och Sundsvalls kommun inte ser något behov av ett hospice, tar vi saken i egna händer och tar fram penna och papper och lägger upp ramarna för ett eget hospice. Vi tänker fritt och expansivt de närmasta två åren. De bästa erfarenheterna från Sveriges femton hospice inhämtas.

1999: Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice grundas

Vi drar ihop all den palliativa kompetens som finns i regionen. Den första styrelsen får en bred professionell förankring. ILänsstyrelsens registreringsbevis är Stiftelsens ändamål förankrad: ”Efter upprop skall pengar som inflyter till stiftelsen varaktigt främja planering, startande och driften av ett eller flera hospice samt stödja hospicevård och palliativ vård i Mellannorrland.”

2000 till 2006: fyra parallella arbeten pågår:

Insamlingen, arkitektarbeten, att ta fram en lämplig tomt för hospicebygget och att få till stånd ett vårdavtal

–        Insamlingen startar med ett 90-plusgiro

Vi godkänns för ett 90-plusgirokonto av SIK (Svensk Insamlingskontroll) och insamlingen startar våren 2000. Gensvaret är enormt med gåvor från enskilda, föreningar och företag. Till detta kommer några stora donationer, även från anonyma givare. Vi har många informationsmöten, föredrag och sammankomster där överskottet går till insamlingen.

–        Arkitekttävling – parallella skissuppdrag 

Vid denna tidpunkt har vi fattat beslut att bygga hospice i egen regi.  

En ”arkitekttävling” med parallella skissuppdrag anordnas 2002 och tre arkitekter presenterar sina bidrag. Styrelsen väljer Umeåarkitekten Bertil Håkanssons förslag. Han har tidigare ritat Axlagården Hospice i Umeå. Mellannorrlands Hospice blir en utveckling där erfarenheter från Axlagården tas tillvara.

–        Vi får en vacker tomt

I samarbete med Sundsvalls stadsbyggnadskontor kristalliseras ut en tomt vid Sidsjön, med ett tomträttsavtal på 40 år. Tomten visar sig perfekt och unikt lämplig för ett hospice. 

–        Vårdavtalet

Vi får ett moment 22: ”Utan ett hospice får vi inget vårdavtal. Utan vårdavtal kan vi inte bygga ett hospice.” Under 2005 får vi hjälp av två lokala riksdagsledamöter från vardera Socialdemokraterna och Moderaterna att lösa denna moment 22 situation. Med deras hjälp öppnas vägen till politikerna inom landsting och kommun och vårdavtalsdiskussionerna kan börja.

April 2006 kan vi äntligen underteckna ett treparts vårdavtal mellan Mellannorrlands Hospice AB, Västernorrlands läns landsting (numera Region Västernorrland) och Sundsvalls kommun.

2006-2007: Bygget av Hospice  

Sparbanksstiftelsen Norrland donerar under 2006 flera miljoner kronor att användas till vår planerade vinterträdgård. Denna stora donation samt att vårdavtalet är klart ger oss styrka att dra igång hela projektet.

Vi väljer totalentreprenad med en lokal projektfirma samt ett lokalt byggbolag. Ett år med byggmöten följer. Effektiva och spännande möten där arkitekten har ständiga förbättringsförslag, byggarna river sig i håret – men bra blir det. 

2007: Mellannorrlands Hospice startar 

–        Rekrytering av personal 

En arbetsgrupp ordnar med rekrytering av personal. Till 17 tjänster får vi omkring 800 sökande! Nu får vi en välmeriterad och erfaren personal redan vid starten.

–        Driftformen ideell och non-profit

Under planeringen har vi vägt de olika driftformer som kan vara aktuella mot varandra. Det utmynnar i bildandet av två driftaktiebolag, Mellannorrlands Hospice AB och Mellannorrlands Hospice Utbildning AB. Båda aktiebolagen är helägda av Stiftelsen. Hela verksamheten är ideell som en idéburen organisation och därmed inte vinstdrivande.

–        Verksamheten startar 2007

Augusti 2007 börjar personalen att arbeta, och den 3 september 2007 tar vi emot vår första gäst på Mellannorrlands Hospice. Det tog alltså exakt 10 år från första planeringen till verksamhetsstart.

–        Invigning den 27 september 2007

Med körsång och musik av lokala förmågor invigs Mellannorrlands Hospice av HM Drottning Silvia en solig eftermiddag den 27 september år 2007. 

2007 och fram till nu:

Mellannorrlands Hospice har sedan starten utvecklats till en välfungerande, välanvänd och etablerad verksamhet med hög kvalitet i omvårdnad och medicinsk vård samt psykosocialt omhändertagande av våra gäster och deras närstående.  

Här länkar vi till kvalitetsresultat samt lite statistik om Mellannorrlands Hospice