Vad är ett hospice?

Senast uppdaterad 2022.08.24 av Matthias Brian

Mellannorrlands Hospice är en specialiserad vårdenhet för inneliggande vård av de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede. Det har initierats av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice och byggdes 2006/07 speciellt för ändamålet med särskilt hänsyn till de sjukas specifika behov av kroppslig, psykisk, social och andlig/existentiell art. Det drivs som en idéburen verksamhet av Mellannorrlands Hospice AB som är helägd av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice.

Sedan 2021 finns en definition på Hospice, antagen av NRPVs styrelse (Nationella Rådet för Palliativ Vård). Läs mer här

Vad innebär hospicefilosofin?

 • En strävan efter fysiskt, psykiskt, socialt och andligt välbefinnande för den svårt sjuke.
 • Att den svårt sjuke får bästa möjliga smärt- och symtomlindring.
 • Att den svårt sjuke och dennes anhöriga ges psykologiskt stöd under sjukdomstiden och i sorgen.
 • Att den svårt sjuke – ung som gammal – får hjälp med att leva ett så aktivt liv som möjligt ända till livets slut, väl medveten om att döden är nära.
 • Att de anhöriga uppmuntras att vara delaktiga i vården.

Mellannorrlands Hospice

 • Ett fristående Hospice i Mellannorrlands region i första hand för gäster från Västernorrland, men också riksintag är möjlig till exempel från Jämtland-Härjedalen, Norra Hälsingland och hela övriga landet.
 • Vård för symtomlindring vid vård i livets slutskede, för de allra svårast sjuka med specialiserade/komplexa behov av medicinsk och omvårdnadskaraktär.
 • Vård enligt gästens behov och önskemål.
 • Ett vackert läge vid Sidsjöns norra sluttning, och med en unik, inbjudande inre miljö.
 • 14 vårdplatser, i enkelrum.
 • Hög personaltäthet och hög personalkompetens.
 • Hjälp i verksamheten genom frivilliga (volontärer).
 • Driften garanteras genom vårdavtal med Regionen Västernorrland och kommunerna i samverkan, för gäster från Västernorrland.
 • Utomlänsgäster är välkomna vid behov och på remiss från hemlänet, där hemregionen och/eller hemkommunen tar på sig betalningsansvaret.

Vår värdegrund

 • Mellannorrlands Hospice är ett naturligt alternativ för personer med komplexa behov i livets slutskede.
  Vi erbjuder en lugn och harmonisk miljö där alla gäster och deras närstående upplever trygghet, får ett personligt bemötande och känner sig respekterade.

Vad vi hoppas på

 • Fortsatta generösa bidrag, gåvor och donationer från privatpersoner, företag, föreningar och institutioner till Insamlingsstiftelsen. Att ge en gåva.

Vad vi garanterar

 • Att pengar som inkommer till stiftelsen kommer att användas för hospicevård.
 • Att Länsstyrelsen i Västernorrland är tillsynsmyndighet.
 • Att insamling sker genom kontrollgiro (90-post/bankgiro) under överinseende av Svensk Insamlingskontroll, SFI.