Utbildningar

Senast uppdaterad 2022.04.24 av Matthias Brian

Mellannorrlands Hospice Utbildning AB är ett av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice helägd bolag, grundat 2006, och har som målsättning att sprida kunskap, färdigheter och förhållningssätt i palliativ vård/medicin till alla som arbetar med vård i livets slutskede, oavsett var den behövande människan vårdas. Vi vill också rikta oss med information om vård i livets slutskede till allmänheten.

Sedan 2017, när Mellannorrlands Hospice firade sitt 10 års jubileum, delar vi årligen ut Mellannorrlands Hospice Jubileumsstipendium som premierar en kandidat- och en magisteruppsats gjorda på Mittuniversitetet och som handlar om palliativ vård.
Stipendierna är på 10 000 kronor respektive 15 000 kronor och administreras av utbildningsbolaget.

623b2d9e 4b64 4692 8e91 5395c75dd212 1 105 c