Utbildningar

Senast uppdaterad 2024.04.29 av Matthias Brian

Mellannorrlands Hospice Utbildning AB är ett av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice helägd bolag, grundat 2006, och har som målsättning att sprida kunskap, färdigheter och förhållningssätt i palliativ vård/medicin till alla som arbetar med vård i livets slutskede, oavsett var den behövande människan vårdas. Vi vill också rikta oss med information om vård i livets slutskede till allmänheten.

Från 2017, när Mellannorrlands Hospice firade sitt 10 års jubileum, till 2023, delade vi årligen ut Mellannorrlands Hospice Jubileumsstipendium som premierade kandidat- och magisteruppsatser gjorda på Mittuniversitetet och som handlar om palliativ vård.

Vi ersätter nu detta Jubileumsstipendium med en satsning på att uppmärksamma årets palliatör/palliatrice i Västernorrland. Vinnaren belönas förutom äran med 10.000 kronor samt en hospiteringsdag (individuell vinnare) eller ett studiebesök (personalen på en vinnande vårdenhet) på Mellannorrlands Hospice.

Vi har nyss öppnat för nominering till 2024 års palliatör/palliatrice i Västernorrland – för mer info klicka här.

623b2d9e 4b64 4692 8e91 5395c75dd212 1 105 c

Vår trevliga utbildningslokal på Mellannorrlands Hospice övre väning med plats för upp till 30 personer