Om hospice

Senast uppdaterad 2022.04.21 av Webbmaster

Mellannorrlands Hospice är en specialiserad vårdenhet för inneliggande vård av de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede. Det har initierats av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice och byggdes 2006/07 speciellt för ändamålet med särskilt hänsyn till de sjukas specifika behov av kroppslig, psykisk, social och andlig/existentiell art. Det drivs som en idéburen verksamhet av Mellannorrlands Hospice AB som är helägd av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice.

Mellannorrlands Hospice är ett naturligt alternativ för personer med komplexa behov i livets slutskede. Vi erbjuder en lugn och harmonisk miljö där alla gäster och deras närstående upplever trygghet, får ett personligt bemötande och känner sig respekterade.