Studiebesök på Mellannorrlands Hospice

Senast uppdaterad 2023.09.29 av Andreas Gammeddehewa

Allt sedan starten av Mellannorrlands Hospice har många intresserade grupper varit hos oss på mycket uppskattade studiebesök. Vi berättar då om palliativ vård och Hospice allmänt, men också om Mellannorrlands Hospice i synnerhet. En visning runt i lokalerna brukar också ingå (alternativt ett bildspel med bilder från Hospice vid distansbesök).

Under pandemin var vi dessvärre tvungna att pausa alla studiebesök, men efterfrågan har trots detta funnits. I och med att vi installerade en ny utrustning för distansundervisning, kunde vi ta fram och genomföra några studiebesök även på distans.

Numera kan vi därför erbjuda studiebesök både på plats eller också på distans. Pga att personal måste avsättas för besöken och inte kan arbeta med våra gäster, är vi tvungna att ta ut en avgift för studiebesök – mellan 1 000 och 2 500 kronor.

Grupper som kan vara aktuella för studiebesök:

  • Personalgrupper från olika arbetsplatser (t. ex. från sjukhus, kommunala särskilda boenden, hemtjänstgrupper osv)
  • Studentgrupper från olika utbildningsenheter (t. ex. yrkeshögskolor, universitet, gymnasier osv)
  • Politiker och tjänstemän
  • Patientföreningar och andra intresseföreningar eller samfund
  • Allmänt intresserade medmänniskor
  • Grupper från olika religiösa samfund, t. ex. konfirmandgrupper

Är du intresserad av att boka ett studiebesök (antingen på plats eller på distans) får du gärna kontakta

  • Maria Hjälm, sjuksköterska och verksamhetsutvecklare, e-post Maria Hjälm