Vårdavtalen

Senast uppdaterad 2022.04.25 av Webbmaster
 • “Trepartsavtal” påskrivet 2006 mellan Mellannorrlands Hospice AB, Landstinget/Regionen Västernorrland och Sundsvalls Kommun.
 • Principen är att Landstinget/Regionen och respektive kommun, där gästen är mantalskriven, betalar hälften var för varje vårddygn som gästen vistas på Mellannorrlands Hospice. Detta med anledning att varje gäst alltid har medicinska och omvårdnadsbehov samtidigt, dygnet runt.
 • Avtalet gällde i början för 6 år, och förlängs nu med 2 år i följd
 • Hospice erbjuder 12 gästrum
 • Parternas gemensamma målsättning är att samtliga vårdplatser är belagda
 • Remissförfarande
 • Ersättning:
  – Landstinget/Regionen garanterar 3500 vårddygn à 2.543:- (indexerad 2022)
  – Sundsvalls kommun garanterar 2625 vårddygn à 2.543:- (indexerad 2022)
  – Patienten – gästen betalar en egenavgift på 150:-/dygn.
  – ALS-patient: extra ersättning 1.200:-/dygn.
 • Läkemedel enligt en rekvisitionsmodell.
 • Lab och röntgen ersätts från landstinget/regionen.
 • Årlig kvalitetsuppföljning mellan avtalsparterna.
 • Timrå, Ånge, Härnösands och Kramfors kommun har skrivit på ett hängavtal, vilket innebär att resp kommun betalar 2.543:- per vårddygn (indexerad 2022) när en gäst vistas på Hospice från resp kommun, utan att kommunen dock förbinder sig till något garantiåtagande.
 • Sollefteå och Örnsköldsviks kommun har hittills avstått från ett hängavtal, men vi har haft gäster från dessa kommuner och har också upparbetade rutiner med dessa kommuner i samband med inskrivning och betalningsförbindelse.