Vårdavtalen

Senast uppdaterad 2024.01.10 av Matthias Brian
 • “Trepartsavtal” påskrivet 2006 mellan Mellannorrlands Hospice AB, Landstinget/Regionen Västernorrland och Sundsvalls Kommun.
 • Principen är att Landstinget/Regionen och respektive kommun, där gästen är mantalskriven, delar på ersättningen till Hospice till hälften var för varje vårddygn som gästen vistas på Mellannorrlands Hospice. Detta med anledning att varje gäst alltid har medicinska och omvårdnadsbehov samtidigt, dygnet runt.
 • Avtalet gällde i början för 6 år, och förlängs nu med 2 år i följd.
 • Hospice erbjuder 12 gästrum (de facto använder vi numera alla våra 14 gästrum pga den stora efterfrågan).
 • Parternas gemensamma målsättning är att samtliga vårdplatser är belagda.
 • Remissförfarande.
 • Ersättning:
  – Landstinget/Regionen ersätter Hospice med 2.672:- (= 50%) per vårddygn, indexerad 2024
  – Sundsvalls kommun ersätter Hospice med 2.672:- (= 50%) per vårddygn, indexerad 2024
  – Patienten – gästen betalar en egenavgift på 150:-/dygn.
  – ALS-patient: extra ersättning 1.200:-/dygn.
 • Läkemedel enligt en rekvisitionsmodell.
 • Lab och röntgen ersätts från landstinget/regionen.
 • Årlig kvalitetsuppföljning mellan avtalsparterna.
 • Timrå, Ånge, Härnösands och Kramfors kommun har skrivit på ett hängavtal, vilket innebär att resp kommun betalar också 2.672:- per vårddygn (indexerad 2024) när en gäst vistas på Hospice från resp kommun, och Regionen ersätter Hospice med andra halvan av vårddygnet (2.672:-).
 • Sollefteå och Örnsköldsviks kommun har hittills avstått från ett hängavtal, men vi har haft gäster från dessa kommuner och har också upparbetade rutiner med dessa kommuner i samband med inskrivning och betalningsförbindelse.

(För gäster från andra regioner än Västernorrland debiterar vi 5.500:- per vårddygn).