Volontärer

Senast uppdaterad 2022.04.29 av Matthias Brian

Vad är en volontär?

Volontärer finns sedan länge på Hospice i Storbritannien, men har spridit sig till allt fler länder. 

”En volontär är en person som erbjuder sina tjänster frivilligt och utan att kräva någon betalning. Verksamheten är oftast organiserat genom en frivilligorganisation.”

Vad gör en volontär?

Som volontär på Mellannorrlands Hospice är vi i första hand medmänniskor. Personalen sköter den professionella omvårdnaden av våra gäster. Vi som volontärer medverkar till att – i samarbete med de anställda – sätta guldkant på gästernas tillvaro. Genom att vara personalens förlängda arm och med uppgifter som inte direkt är kopplade till den personliga omvårdnaden blir det möjligt för våra gäster att uppleva en högre livskvalitet. Då finns det tid till det där lilla extra som kan vara avgörande för den som är svårt sjuk. Att vara volontär är oerhört stimulerande och intressant. Det känns som att vi gör något värdefullt, både för gästen, verksamheten och oss själva – en win-win-win-situation alltså.

Att vara volontär

Från början var det fem personer som blev volontärer och deras uppgifter var i huvudsak inriktade på att sköta disken och tvätten. Under åren som gått har gruppen volontärer ökat rätt mycket och idag är vi cirka 30 till antalet, både kvinnor och män.

Uppgifterna har under åren utvecklats en hel del och består idag av sysslor i köket med disk, i matsalen med dukning och som matvärd samt i tvättstugan. Men också att hjälpa gäster med olika behov som att finnas till som sällskap med medmänsklig närvaro, högläsning, lyssna på musik, sköta biblioteket och hjälpa till med fotvård/hårvård eller följa med på en utomhusvistelse. Att hjälpa till med att ta in ved, snöröjning, trädgårdsarbete, klippa gräs mm ingår också. 

Allt som vi idag utför gör att personalen får mera tid för omvårdnad. Den allsidighet som finns i uppgifterna gör att funktionen som volontär blir mera intressant. Bredden i våra sysslor gör att de flesta som vill bli volontärer också kan finna sitt intresseområde. En klar fördel i gruppens sammansättning är våra olika yrkesbakgrunder – ingen uppgift behöver bli ogjord.

Hur blir man volontär?

Flera ringer och vill bli volontärer och de ger alla uttryck för sitt intresse för människor och vill göra en meningsfull frivillig insats. Även vi volontärer bidrar till att nya visar intresse, genom att berätta om vårt uppdrag och dess innehåll.

Intressenter bjuds in till ett samtal med den volontärsansvarige från Mellannorrlands Hospice och en erfaren volontär för en presentation och för information om vad det innebär att vara volontär, vilka lagar och regler som gäller i funktionen mm. Tillsammans skapas en bild om personen i fråga kan passa som volontär. Som ny volontär går man sedan en tid tillsammans med en erfaren volontär för inskolning och att bli förtrogen med hospice och dess miljö. 

Våra erfarenheter som volontärer

Det är de positiva omdömena som klart överväger. Det skulle vara fint att hitta några fler som vill arbeta som volontär på kvällar och helger.

Volontärsgruppen erbjuds utbildning och information om de vanligaste sjukdomarna som gästerna kommer till hospice med. Vi har erbjudits möjlighet till handledning och stöd samt studiebesök på bl.a. Axlagården Hospice i Umeå.

Cirka fyra gånger per år har vi ”volontärträffar” där aktuella frågor tas upp och information sprids. Under ledning av en volontärsansvarig från Mellannorrlands Hospice fungerar tre volontärer som samordnare för volontärgruppen. 

Är du intresserad att bli volontär på Mellannorrlands Hospice?

Kontakta:

– volontärsansvariga från Mellannorrlands Hospice:
Linda Morin Ahrås, verksamhetschef: linda.morin@hospice.se,‬ eller
Anna-Maria Vesterlund, undersköterska: anna-maria.vesterlund@hospice.se

– eller volontärernas samordnare:
Sonya Selin, telefon 070-675 89 29
Urban Sundström, telefon 070-265 68 37
Lars Brandhammar, telefon 070-524 11 24

En volontärs röst på frågan:

”Är det inte tungt att jobba på Hospice – och möta alla svårt sjuka och döende människor?”

”Jag har själv fått frågan ett flertal gånger och brukar svara att det i grunden handlar om möten med människor. Att vara där för dem som lider av sjukdom och oro, och inte minst lyssna på de närståendes behov av en pratstund. Trots allt det svåra finns där så mycket ljus och värme från alla som arbetar på Hospice. Vi är ett team och i den goda atmosfären gör alla det bästa i den situation som råder.”

Irma, volontär