Organisationen

Senast uppdaterad 2022.04.24 av Matthias Brian

En koncern bestående av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice som är ensam ägare av två aktiebolag Mellannorrlands Hospice AB som driver själva hospicevården, och Mellannorrlands Hospice Utbildning AB.

Organisationsnumren:

  • Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice: 889202-7114
  • Mellannorrlands Hospice AB: 556701-5853
  • Mellannorrlands Hospice Utbildning AB: 556703-1991