Styrelserna

Senast uppdaterad 2023.04.27 av Matthias Brian

Insamlingsstiftelsen

Matthias Brian, Sundsvall, ordförande

Specialistläkare i palliativ medicin och allmänmedicin. 

Verksam som ordinarie läkare vid Mellannorrlands Hospice från starten 2007 till 2015.

En av initiativtagarna till Mellannorrlands Hospice.
Styrelseledamot sedan starten 1999, idag dess ordförande.

matthias.brian@telia.com

Kjell Carnbro, Sundsvall, sekreterare

Journalist.

Arbetat inom media under drygt 40 år. Tidigare chefredaktör för Sundsvalls Tidning.

Styrelseledamot sedan 2021.

kjell.carnbro@gmail.com

Elisabet Finné, Alnö

Läkare. 

Var verksam som distriktsläkare och företagsläkare i Sundsvall före pensionering. Arbetade under fyra år som läkare i Mocambique. Aktiv inom katolska kyrkan.

En av initiativtagarna till Mellannorrlands Hospice. Styrelseledamot sedan starten.

elisabet.finne@gmail.com

Petra Flygare, Sundsvall

Onkologläkare.

Arbetar vid Onkologkliniken på Sundsvalls sjukhus. Ingår i läkarjouren på Mellannorrlands Hospice.

Styrelseledamot sedan starten.

petra.flygare@me.com

Carl Martinsson, Njurunda

Civilekonom.

Har arbetat som revisor, ekonomichef och bankchef. Idag aktiv med olika styrelseuppdrag samt driver tillsammans med hustrun ett aktiebolag inriktat på ekonomisk konsultation samt säljuppdrag.

Styrelseledamot sedan 2020.

carlmartinsson@telia.com

Eva Sjöblom, Sundsvall

Ledarskapskonsult och styrelsearbetare

Under drygt 30 år verksam som VD, vice VD samt styrelsearbetare. Innan dess under 15 år verksam med forskning och utveckling inom kemi. Har under alla år även verkat ideellt med diakonalt arbete.

Styrelseledamot sedan 2020.

eva@sjoblomledarskap.se

Åsa Tjernell, Timrå

Distriktssköterska.

En av grundarna och tidigare verksamhetschef vid Hospice.

Styrelseledamot sedan starten.

asa.tjernell@telia.com

Vårdbolaget

Eva Sjöblom, Sundsvall, ordförande

Ledarskapskonsult och styrelsearbetare.

Under drygt 30 år verksam som VD, vice VD samt styrelsearbetare. Innan dess under 15 år verksam med forskning och utveckling inom kemi. Har under alla år även verkat ideellt med diakonalt arbete.

Styrelseledamot sedan 2009, idag ordförande.

eva@sjoblomledarskap.se

Lena Carlsson, Stockholm

Specialistläkare i onkologi och tidigare Sjukhusdirektör i Region Västernorrland.

Lena Carlsson är numera pensionär och bor i Stockholm, men har fortfarande goda kontakter till Västernorrland.

Styrelseledamot sedan 2023.

lenacarlsson@outlook.com

Ulf Zetterström, Sundsvall

Ekonom, fd vd på Bilbolaget och professionell ishockeyspelare.

Ulf är numera pensionär.

Styrelseledamot sedan 2023.

ulf.zetterstrom@hotmail.com

Carl Martinsson, Njurunda, sekreterare

Civilekonom.

Har arbetat som revisor, ekonomichef och bankchef. Idag aktiv med olika styrelseuppdrag samt 

driver tillsammans med hustrun ett aktiebolag inriktat på ekonomisk konsultation samt säljuppdrag.

Styrelseledamot sedan 2018.

carlmartinsson@telia.com

Carin Nilses, Sundsvall

Läkare

Fortfarande delvis yrkesverksam, bland annat som läkarvikarie på Hospice. 

Styrelseledamot sedan 2012.

carin.nilses@gmail.com

Utbildningsbolaget

Eva Sjöblom, Sundsvall, ordförande

Ledarskapskonsult och styrelsearbetare

Under drygt 30 år verksam som VD, vice VD samt styrelsearbetare. Innan dess under 15 år verksam med forskning och utveckling inom kemi. Har under alla år även verkat ideellt med diakonalt arbete.

Styrelseledamot sedan 2016 idag dess ordförande.

eva@sjoblomledarskap.se

Matthias Brian, Sundsvall, sekreterare

Specialistläkare i palliativ medicin och allmänmedicin. 

Verksam som ordinarie läkare vid Mellannorrlands Hospice från starten 2007 till 2015.

En av initiativtagarna till Mellannorrlands Hospice. 

Styrelseledamot sedan starten 2006.

matthias.brian@telia.com

Maria Hjälm, Timrå

Sjuksköterska på Mellanorrlands Hospice.

Maria har arbetat som sjuksköterska på Mellannorrlands Hospice allt sedan starten av Hospice. Hon har tidigare arbetat många år inom onkologin. Hon är numera också verksamhetsutvecklare på Mellannorrlands Hospice.

Styrelseledamot sedan 2023.

maria.hjalm@hospice.se

Ulla Näppä, Östersund

Lektor vid Mittuniversitet, institutionen för omvårdnad, sedan 2015. 

Undervisar och handleder i bland annat palliativ vård och skrivande av examensarbeten. Disputerade 2014 i palliativ vård med avhandlingen ”Cytostatikabehandling vid sent skede i livet”. Arbetade som sjuksköterska vid palliativa teamet Storsjögläntan, Region Jämtland Härjedalen under tiden som doktorand. 

Styrelseledamot sedan 2021.

ulla.nappa@miun.se

Lars Persson, Sundsvall

Legitimerad sjuksköterska.

Arbetar som sjuksköterska vid Mellannorrlands Hospice sedan 2012. Har dessförinnan arbetat som omvårdnadsansvarig sköterska i Timrå kommuns äldreomsorg och ännu tidigare som undersköterska vid Hospice.

Styrelseledamot sedan 2020.

lars.persson@hospice.se