Vår personal

Senast uppdaterad 2022.04.25 av Webbmaster
  • Verksamhetschef: Linda Morin Ahrås (2022-04-01 – ), Åsa Pellikka (2014 – 2022-03-31), Åsa Tjernell (2007 – 2014).
  • Läkare och medicinskt ledningsansvar: Linda Eriksson (2019 – ), Matthias Brian (2007-2019).
  • Biträdande verksamhetschef: Maria Hjälm.
  • Personal: 13 sjuksköterskor, 10 undersköterskor, 1 kokerska, 1 köksbiträde/städerska, 0.8 ekonomibiträde.
    • En sjuksköterska har specialistutbildning i palliativ vård och en undersköterska är specialistundersköterska i avancerad omvårdnad och palliativ vård 
  • Tillgång till arbetsterapeut vid behov.
  • Tillgång till präst via sjukhuskyrkan (finansierad genom Gustaf Adolfs församling).
  • 25 – 30 volontärer.