Vår personal

Senast uppdaterad 2024.02.02 av Andreas Gammeddehewa
  • Verksamhetschef: Linda Morin Ahrås (2022-04-01 – ), Åsa Pellikka (2014 – 2022-03-31), Åsa Tjernell (2007 – 2014), alla sjuksköterskor.
  • Läkare och medicinskt ledningsansvar: Linda Eriksson (2019 – ), Matthias Brian (2007-2019), båda specialistläkare i palliativ medicin.
  • Biträdande verksamhetschef: Andreas Gammeddehewa, sjuksköterska.
  • Verksamhetsutvecklare: Maria Hjälm, sjuksköterska.
  • Personal: 12 sjuksköterskor, 11 undersköterskor, 1 kokerska, 1 köksbiträde/städerska, 0.8 ekonomibiträde.
    • En sjuksköterska har specialistutbildning i palliativ vård och tre undersköterskor är specialistundersköterskor i avancerad omvårdnad och palliativ vård – se också nyhetsblänkaren 
  • Tillgång till arbetsterapeut vid behov.
  • Tillgång till präst via sjukhuskyrkan (finansierad genom Gustaf Adolfs församling).
  • 25 – 30 volontärer.