Exempel på utbildningar

Senast uppdaterad 2024.01.27 av Matthias Brian
  • Palliativ vård – skräddarsydd utbildning. Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar efter dina behov. Det är du och dina arbetskollegor som i samråd med oss bestämmer innehållet, utifrån era behov. Vad är det ni behöver fördjupa era kunskaper i? Vad är det ni saknar i kunnande – färdigheter? Exempel på teman: brytpunkten, symtomlindring, omvårdnad, döendefasen, teamarbete, svåra samtal, etik…
  • Att ge palliativ vård – personalens behov. Också personalen har behov. Det kan handla om att hantera svåra etiska situationer i palliativ vård, att arbeta i team, eller att orka med att arbeta med palliativ vård. Men också om att kunna hantera personalens reaktioner och frågor när många patienter avlider inom kort tidsförlopp – vilken beredskap och verktyg har ni?
  • 2-dagars kurser i palliativ medicin för ST-läkare i Västernorrland, för att uppnå B5-mål i utbildningsplanen.
  • Taktil massage enl Taktipro®, mera info här.
  • Studiebesök på Mellannorrlands Hospice, på plats eller även via länk. Läs mer här.
  • Vi tar emot studenter (sjuksköterskor, undersköterskor, läkarkandidater mm) för praktikplaceringar samt läkare för auskultation och randutbildningar.
  • Se också vår aktuella utbildningskalender 2022 och 2023 och 2024

Hjärtligt välkommen att höra av dig om du funderar på någon utbildning!

Matthias Brian, utbildningsansvarig, specialist-läkare i palliativ medicin och allmänmedicin.
Postadress: Växthusstigen 7, 852 40 Sundsvall
Mobil: 070-362 70 19
E-post: matthias.brian@telia.com