Jubileumsstipendier

Senast uppdaterad 2022.12.05 av Matthias Brian

Nu har vi beslutat om och tilldelat 2022 års Jubileumsstipendier från Mellannorrlands Hospice

I år är det för femte gången vi har haft glädjen att utlysa Mellannorrlands Hospice Jubileumsstipendium som premierar en kandidat- och en magisteruppsats gjorda på Mittuniversitetet och som handlar om palliativ vård. Den här gången avsågs uppsatser skrivna under höstterminen 2021 och vårterminen 2022.

En kandidat- och en magisteruppsats nominerades. Granskningsgruppen har läst och bedömt uppsatserna och kommit fram till konsensus att båda arbeten uppfyller kriterierna (se längre ner) för att premieras med Mellannorrlands Hospice Jubileumsstipendium 2022: 

Motiveringarna och abstracten till arbeten kan du se genom att klicka på uppsatsernas titlar ovan.

Hjärtliga gratulationer, Cecilia, Jenny, Frida och Matilda!

Allmän information om Jubileumsstipendierna

Bakgrund
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice i Sundsvall har som en del i att verksamheten år 2017 firade sitt 10 års jubileum, beslutat att i samarbete med Mittuniversitetet instifta två jubileumsstipendier för att uppmärksamma och premiera examensarbeten i form av kandidat- och magister-uppsatser gjorda på Mittuniversitetet och som handlar om palliativ vård. Stipendierna utlyses av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice en gång årligen. 

Summa
Stipendierna är på totalt 25.000 kronor: 10.000 kr för kandidat-uppsats och 15.000 kr för magister-uppsats. 

Utdelning av stipendium
Stipendierna utdelas – om situationen medger – vid en särskild ceremoni på Mittuniversitetet, Campus Sundsvall. Detta sker vid ett seminarium senast i december 2022 där författarna presenterar sina uppsatser och slutsatser. En presentation bör vara i max 20 minuter. Till detta seminarium inbjuds personal från verksamheter med särskilt intresse för palliativ vård och studenter samt lärare från Mittuniversitetet. Mellannorrlands Hospice bekostar författarnas eventuella resor i samband med ceremonin.

Nomineringsprocess
Lärare (handledare och/eller examinator) inom Mittuniversitetet och som bedriver utbildning inom aktuellt vårdområde är välkomna att nominera uppsatser.
Uppsatserna ska vara genomförda under höstterminen 2021 eller vårterminen 2022.
Handledare/examinator skickar in uppsatsen som man vill nominera, med en bifogad kort motivering till nomineringen samt kontaktuppgifter till författarna av uppsatserna.
Nominerande lärare ansvarar för att informera författarna om nomineringen.

Kriterier för premiering av uppsatser
Efter nominering bedöms examensarbeten av granskningsgruppen utifrån kriterierna att uppsatserna:

  • bidrar till kunskapsläget inom området palliativ vård 
  • har vetenskaplig grund
  • är innovativa 
  • har klinisk relevans för den palliativa vården

Granskningsprocess
En granskningsgrupp med god kompetens inom områdena palliativ medicin och omvårdnad är utsedd av Mellannorrlands Hospice Utbildning AB. Granskningsgruppen sammanträder och fattar konsensusbeslut för nominerade uppsatser.

Granskningsgruppens förslag behandlas i utbildningsbolagets styrelse för beslut.
Styrelsens beslut meddelas alla nominerade samt nominerande lärare/examinator. 
Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Grattis igen till årets stipendiater!