Politikernas svar på vår enkät om Mellannorrlands Hospice

Senast uppdaterad 2022.11.02 av Matthias Brian

Nyligen publicerade vi en debattartikel i Sundsvalls Tidning med titeln ”Mellannorrlands Hospice – en tillgång att värna om” – se https://hospice.se/mellannorrlands-hospice-en-tillgang-att-varna-om.

Bland annat ställde vi där 3 frågor till de politiska partierna i Västernorrland inför valet 2022.
Vi kan nu här presentera politikernas och deras partiers svar i en sammanställning som du kan läsa här. Alla partier har svarat, men Sjukvårdspartiet är inte klart med ett officiellt svar.

Vi kan konstatera att det råder stor samstämmighet mellan de politiska partierna, att den palliativa vården är viktig för våra medborgare/invånare i Västernorrland och att den bör utvecklas vidare i vår region vilket säkert också inkluderar regionernas kommuner.

Och vi konstaterar också med glädje att alla tycker att Mellannorrlands Hospice inte enbart är en förebild, utan också en viktig verksamhet som de vill värna om och som också behöver en stabil finansiering.

För Mellannorrlands Hospice del vill vi nu se till att ansvariga politiker får en välbehövlig uppdatering av vad vi är och erbjuder. Inom en snar framtid, när de politiska rollerna är fördelade efter valet, kommer vi att bjuda in till studiebesök hos oss.

Vi vill gärna återigen betona att vi är en idéburen vårdgivare utan vinstsyfte, och att Mellannorrlands Hospice är en resurs för hela Västernorrland. 

Vid frågor eller funderingar kan du gärna höra av dig till
Matthias Brian, ordf Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice
Tel 070-3627019

Kategorier: Uncategorized