Mellannorrlands Hospice – en tillgång att värna om

Senast uppdaterad 2022.08.31 av Matthias Brian

Debattartikel i Sundsvalls Tidning med 3 frågor till de politiska partierna i Västernorrland inför valet 2022

Verksamheten på Mellannorrlands Hospice finns sedan 2007. Hittills har vi tagit emot närmare 2000 patienter i livets slutskede från hela Västernorrland. Vi nås dessvärre med jämna mellanrum av uppgifter att vårdavtalen ifrågasätts av några politiker och tjänstemän. Inför höstens val har vi därför ställt tre frågor till de politiska partierna i Västernorrlands region och kommuner:

Hur ställer sig ditt parti till 

  1. behovet av palliativ vård i regionen och i kommunerna? Hur tänker ni att den palliativa vården i regionen och i kommunerna kan utvecklas?
  2. Mellannorrlands Hospice och dess vara eller icke vara?
  3. att Mellannorrlands Hospice finansieras med offentliga medel till hälften från regionen och till hälften från gästens boendekommun genom hållbara och kostnadstäckande vårdavtal med Mellannorrlands Hospice? 

Läs hela debattartikeln genom att klicka här.

Kategorier: Uncategorized