Tilldelning av Jubileumsstipendium 2022

Senast uppdaterad 2022.12.02 av Matthias Brian

Nu har vi beslutat om och tilldelat årets Jubileumsstipendier från Mellannorrlands Hospice.

I år nominerades en kandidat- och en magisteruppsats från Mittuniversitetet till Jubileumsstipendier i palliativ vård. Stipendierna har instiftats av Mellannorrlands Hospice i samband med sitt 10-års-jubileum år 2017. Granskningsgruppen har läst och bedömt uppsatserna och kommit fram till konsensus att båda arbeten uppfyller kriterierna för att premieras med Mellannorrlands Hospice Jubileumsstipendium 2022: 

Hjärtliga gratulationer, Cecilia, Jenny, Frida och Matilda!

Motiveringarna och abstracten till arbeten kan du se genom att klicka på uppsatsernas titlar ovan. Kriterier för att tilldela Jubileumsstipendier i palliativ vård från Mellannorrlands Hospice är att uppsatserna

  • ​​bidrar till kunskapsläget inom området palliativ vård 
  • har vetenskaplig grund
  • är innovativa 
  • har klinisk relevans för den palliativa vården

Mera information om Mellanorrlands Jubileumsstipendier hittar du genom att klicka här.

För Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice
Matthias Brian

Kategorier: Uncategorized