En stor gåva från Odd Fellow. Tack!

Senast uppdaterad 2022.07.04 av Matthias Brian

I juni i år fick Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice ta emot en stor gåva på 125.000 kronor från Odd Fellows Brödralogen nr 11 Frans Michael Franzén i Sundsvall.

Logen bildades 1896, och 2021 skulle detta firas med sitt 125-årsjubileum. Pandemin satte dock ett hinder för firandet, men Bröderna ville inte vänta till 130-årsfirandet 2026. De tog därför i demokratisk anda ett beslut att dela ut en jubileumsgåva på 125.000 kronor till en organisation som uppfyller Odd Fellows krav på människokärlek och medmänsklighet, och rösterna föll på Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice.

gåva odd fellow 2022

Här överlämnas gåvan till Hospice. Från vänster: Ingvar Karlsson, distriktansvarig Odd Fellow, Hospice verksamhetschef Linda Morin Ahrås och övermästare Tobias Andersson. Foto: Andreas Gamneddehewa (Mellannorrlands Hospice)

Vi är så oerhört tacksamma för denna stora gåvan som nu gör det möjligt för oss att anskaffa efterlängtade hjälpmedel som t.ex. en duschsäng mm. På så sätt kan vi lindra lidandet ytterligare för våra svårt sjuka gäster.

Förutom denna jubileumsgåva har medlemmarna i Odd Fellowlogen nr 11 Frans Michael Franzén beslutat, att vid varje tillfälle en Odd Fellowbroder avlider, skall denne hedras genom att en fastställd summa skänks till Mellannorrlands Hospice.

Ett jätte stort tack ännu en gång till Odd Fellow Bröderna!

Kategorier: Uncategorized