2023 års Jubileumsstipendium i palliativ vård har tilldelats Hannah Holmblad och Nathalie Olsson

Senast uppdaterad 2023.12.09 av Matthias Brian

Nu har vi beslutat om och tilldelat 2023 års Jubileumsstipendier från Mellannorrlands Hospice.

Två kandidatuppsatser nominerades, men tyvärr ingen magisteruppsats. Granskningsgruppen har nu läst och bedömt uppsatserna och kommit fram till konsensus att premiera ett av arbetena med Mellannorrlands Hospice Jubileumsstipendium 2023: 

Kandidatuppsatsen: ”Livet med en obotlig cancersjukdom” av Hannah Holmblad och Nathalie Olsson och premieras med 10.000 kr att dela lika mellan författarna.

Grattis, Hannah och Nathalie!

Mer information hittar du här

Kategorier: Uncategorized