Personalens kompetens ökar ytterligare på Mellannorrlands Hospice

Senast uppdaterad 2023.11.04 av Matthias Brian

Nu är 3 av våra undersköterskor specialistutbildade i palliativ omvårdnad, och en specialistsjuksköterska i palliativ vård ska inom kort börja sin tjänst hos oss.

Kompetensen för personalen på Mellanorrlands Hospice är en av de viktigaste ingredienserna för att våra gäster och deras närstående kan få en vård och omsorg i livets slutskede av högsta kvalitet. Därför är vi mycket stolta över att vi nu har 3 undersköterskor som är specialistutbildade i palliativ omvårdnad. Ytterligare en av våra undersköterskor håller på med specialistutbildningen. Dessutom ska en sjuksköterska som är specialistsjuksköterska i palliativ vård, börja sin anställning hos oss inom kort. Sedan tidigare är ju vår läkare Linda Eriksson Västernorrlands andra läkare som är specialistutbildad i palliativ medicin.

Utöver det pågår just nu också en intern utbildning av all personal för att uppdateras och gå igenom den senaste upplagan av det nationella vårdprogrammet i palliativ vård. Detta vårdprogram kom ut första gången 2010, och har sedan dess reviderats flera gånger (senast 2021 med senaste version från mars 2023). Numera finns även ett nationellt vårdprogram palliativ vård för barn.

Kategorier: Uncategorized