Nominering 2024 års palliatör/palliatrice i Västernorrland

Senast uppdaterad 2024.05.02 av Matthias Brian

Mellannorrlands Hospice utlyser nominering till 2024 års palliatör/palliatrice i Västernorrland

Vinnaren belönas förutom äran med 10.000 kronor samt en hospiteringsdag (individuell vinnare) eller ett studiebesök (personalen på vinnande vårdenhet) på Mellannorrlands Hospice.

Känner du/ni någon person eller vårdenhet i Västernorrland som gör eller har gjort något speciellt i eller för den allmänna palliativa vården i länet och som bör uppmärksammas? Nominera då denna person eller vårdenhet senast den 1 december 2024 till att bli 2024 års palliatör/palliatrice i Västernorrland!

Runt om i vårt län vårdas dagligen många människor med en obotlig sjukdom, antingen i sitt hem, på ett särskilt boende eller på ett av våra läns sjukhus. Vi söker nu den person eller den vårdenhet i Västernorrland som har gjort något extra för att dessa medmänniskor får eller har fått en optimal och värdig palliativ vård i sin utsatta och sårbara situation.

Här kan du ladda ner affischen eller se oss också på facebook eller instagram

Så här går nomineringen till

 • Du/ni som tycker att en person eller en enhet gör eller har gjort något speciellt eller extra i den allmänna palliativa vården i Västernorrland får nominera.
 • Nomineringen kan gälla en enskild person oavsett profession/yrke som arbetar inom vården, eller en vårdenhet i Västernorrland.
 • Det kan gälla både i den offentliga och privata vården.
 • Du/ni får inte nominera er själva som individer, men ni får nominera er egen enhet.
 • Personal från Mellannorrlands Hospice och Palliativ Medicin (specialiserad palliativ vård) kan inte nomineras.
 • Nomineringen sker via ett formulär som fylls i fullständigt längre ner på den här sidan och skickas in senast den 1 december 2024.
 • Motivera varför du/ni vill nominera den personen eller enheten till att bli 2024 års palliatör/palliatrice i Västernorrland.

Så här går urvalsprocessen till

 • Alla nomineringar granskas av en granskningsgrupp från Mellannorrlands Hospice.
 • Endast en person eller en enhet koras till 2024 års palliatör/palliatrice i Västernorrland.
 • Beslutet kan inte överklagas.
 • Beslutet meddelas vinnaren och den/de som nominerat.
 • Beslutet offentliggörs på www.hospice.se och i Hospice sociala medier samt tillställs den lokala pressen.
 • Prissumman överlämnas i samband med hospiteringsdagen eller studiebesöket på Mellannorrlands Hospice.

Formulär till nominering av 2024 års palliatör/palliatrice i Västernorrland

Vid frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss:

Matthias Brian
Spec-läkare palliativ medicin
E-post matthias.brian@telia.com
Mobil-tel 070-3627019