Du har betydelse till det sista ögonblicket av ditt liv

Kompetens, empati, trygghet och helhet

Vård med fokus på lindring och livskvalitet i livets slutskede

Kort om oss

Mellannorrlands Hospice är en specialiserad vårdenhet för inneliggande vård av de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede. Det har initierats av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice och byggdes 2006/07 speciellt för ändamålet med särskilt hänsyn till de sjukas specifika behov av kroppslig, psykisk, social och andlig/existentiell art. Det drivs som en idéburen verksamhet av Mellannorrlands Hospice AB som är helägd av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice.

Här kan du läsa definitionen om vad ett Hospice är

Aktuellt

2023.12.09

2023 års Jubileumsstipendium i palliativ vård har tilldelats Hannah Holmblad och Nathalie Olsson

Nu har vi beslutat om och tilldelat 2023 års Jubileumsstipendier från Mellannorrlands Hospice. Två kandidatuppsatser nominerades, men tyvärr ingen magisteruppsats….

2023.11.04

Personalens kompetens ökar ytterligare på Mellannorrlands Hospice

Nu är 3 av våra undersköterskor specialistutbildade i palliativ omvårdnad, och en specialistsjuksköterska i palliativ vård ska inom kort börja…

2023.10.22

Visste du att du kan bli månadsgivare?

Vill du bli månadsgivare till Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice? Det är ett enkelt och smidigt sätt att regelbundet stötta vår verksamhet….

Det senaste från Instagram