Du har betydelse till det sista ögonblicket av ditt liv

Kompetens, empati, trygghet och helhet

Vård med fokus på lindring och livskvalitet i livets slutskede

Kort om oss

Mellannorrlands Hospice är en specialiserad vårdenhet för inneliggande vård av de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede. Det har initierats av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice och byggdes 2006/07 speciellt för ändamålet med särskilt hänsyn till de sjukas specifika behov av kroppslig, psykisk, social och andlig/existentiell art. Det drivs som en idéburen verksamhet av Mellannorrlands Hospice AB som är helägd av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice.

Här kan du läsa definitionen om vad ett Hospice är

Nominering 2024 års palliatör/palliatrice i Västernorrland

Mellannorrlands Hospice utlyser nominering till 2024 års palliatör/palliatrice i Västernorrland

Vinnaren belönas förutom äran med 10.000 kronor samt en hospiteringsdag (individuell vinnare) eller ett studiebesök (personalen på vinnande vårdenhet) på Mellannorrlands Hospice.

Här kan du läsa mer

Aktuellt

2024.05.18

Palliativ vård – Cancerfondsrapporten 2024

Palliativ vård – mer än vård i livets slutskede Palliativ vård – vård med fokus på livskvalitet Cancerfonden har kartlagt…

2024.04.27

Nominering 2024 års palliatör/palliatrice i Västernorrland

Mellannorrlands Hospice utlyser nominering till 2024 års palliatör/palliatrice i Västernorrland. Vinnaren belönas förutom äran med 10.000 kronor samt en hospiteringsdag (individuell…

2023.12.09

2023 års Jubileumsstipendium i palliativ vård har tilldelats Hannah Holmblad och Nathalie Olsson

Nu har vi beslutat om och tilldelat 2023 års Jubileumsstipendier från Mellannorrlands Hospice. Två kandidatuppsatser nominerades, men tyvärr ingen magisteruppsats….

Det senaste från Instagram