Utomlänsgäster

Senast uppdaterad 2022.04.21 av Webbmaster

De flesta av våra gäster kommer från Västernorrland, på läkarremiss. För dessa gäster betalas vården på Hospice via ett vårdavtal med Region Västernorrland och med gästernas hemkommun.

Bor Du i någon annan del av landet, är svårt sjuk och befinner Dig i livets slutskede och har behov av Hospicevård? Eller har Du som bor i Västernorrland, en anhörig (förälder, släkt mm) i någon annan del av landet som har behov av Hospicevård? Då kan vi också ta emot Dig respektive honom/henne på remiss från den sjukes läkare.

Den sjukes hemregion och/eller hemkommun måste dock ta på sig betalningsansvaret för vården på Hospice (för närvarande 5 250 kr per vårddygn). Patienten/gästen själv betalar dessutom som alla andra gäster 150 kronor per dag.

Vid frågor får Du gärna höra av Dig till oss:
– Åsa Pellikka, sjuksköterska och verksamhetschef, telefon 060-531 10 60
– Maria Hjälm, sjuksköterska och biträdande verksamhetschef, telefon 060-531 10 50 (växel)