Utlysning av Jubileumsstipendier 2023

Senast uppdaterad 2023.06.30 av Matthias Brian

Nu har vi nöjet att åter utlysa två Jubileumsstipendier i palliativ vård från Mellannorrlands Hospice, den här gången för 2023.

OBS! Datum för inlämning av nomineringar har förlängts till den 29 oktober 2023!

Nytt för i år är, att förutom lärare på Mittuniversitetet, även studenter själva inbjuds att nominera sin kandidat- eller magisteruppsats som de har skrivit under höstterminen 2022 eller vårterminen 2023.

Ytterligare nytt för i år är, att uppsatser inte enbart från studenter i ämnesområdet omvårdnad kan nomineras, utan att vi utökar även till studenter i ämnesområden sociologi, fysioterapi, psykologi mm. Viktigt är dock, att uppsatserna handlar om palliativ vård.

Välkomna med nomineringar.
Här kan du ladda ner utlysningen med all info och anvisningar.

Kategorier: Uncategorized