Konferens för chefer och ledare i palliativ vård 14-15 mars 2024 på Mellannorrlands Hospice

Senast uppdaterad 2024.01.30 av Matthias Brian

Föreningen Chefer och Ledare i Palliativ vård inbjuder dig till konferens den 14-15 mars 2024. Den kommer att hållas på Mellannorrlands Hospice i Sundsvall från lunch till lunch.

Vi kommer att lyssna till ”Tankecoachen” med Håkan Berggren och Helén Helin. Det blir även andra föredrag som är kopplat till ledarskap. Tid finns också för erfarenhetsutbyte, nätverkande och trevligt umgänge. Dessutom ges möjlighet till rundvandring på Mellannorrlands Hospice.

Mer info om anmälan, kostnad och förslag på boende finns att ladda ner här.

Vid frågor och funderingar om konferensen kontakta gärna verksamhetschefen Linda Morin Ahrås
Mobil: 073-274 63 21
E-post: linda.morin@hospice.se

Mer info om föreningen för chefer och ledare i palliativ vård finns här

chefer och ledare pall vard logo

Kategorier: Uncategorized