Jubileumsstipendier 2023

Senast uppdaterad 2023.02.13 av Matthias Brian

Bakgrund
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice i Sundsvall har som en del i att verksamheten år 2017 firade sitt 10 års jubileum, beslutat att i samarbete med Mittuniversitetet instifta två jubileumsstipendier för att uppmärksamma och premiera examensarbeten i form av kandidat- och magister-uppsatser skrivna på Mittuniversitetet och som handlar om palliativ vård. Stipendierna utlyses av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice en gång årligen.

Summa
Stipendierna är på totalt 25 000 kronor: 10 000 kronor för en kandidatuppsats och 15 000 kronor för en magisteruppsats. 

Kriterier för premiering av uppsatser
Uppsatserna

  • bidrar till kunskapsläget inom området palliativ vård 
  • har vetenskaplig grund
  • är innovativa 
  • har klinisk relevans för den palliativa vården

Nomineringsprocess                                                        

  • NYHET FÖR 2023: nyheter (2) - KARTING123Studenter på Mittuniversitetet som har skrivit en kandidat eller magisteruppsats inom det palliativa vårdområdet är berättigade att nominera sin uppsats – det kan t. ex. vara studenter i ämnesområdena omvårdnad, sociologi, fysioterapi, psykologi mm.
  • Lärare (handledare och/eller examinator) inom Mittuniversitetet och som bedriver utbildning inom aktuella ämnesområden är välkomna att nominera uppsatser.
  • Uppsatserna ska vara genomförda under höstterminen 2022 eller vårterminen 2023.
  • Uppsatsen skickas in med en bifogad kort motivering till varför man vill nominera den, samt kontaktuppgifter till författarna av uppsatserna (namn och aktuell mailadress).
  • Om lärare nominerar en uppsats, ansvarar de för att informera författarna om nomineringen.

Granskningsprocess
En granskningsgrupp med god kompetens inom områdena palliativ medicin och omvårdnad är utsedd av Mellannorrlands Hospice Utbildning AB. Granskningsgruppen sammanträder och fattar konsensusbeslut för nominerade uppsatser.

Utdelning av stipendium
Stipendierna utdelas vid en särskild ceremoni på Mittuniversitetet, Campus Sundsvall, eller på Mellannorrlands Hospice. Detta sker vid ett seminarium senast i december 2023 där författarna får presentera sina uppsatser och slutsatser. Till detta seminarium inbjuds personal från verksamheter med särskilt intresse för palliativ vård och studenter samt lärare från Mittuniversitetet.

Här kan du läsa och ladda ner utlysningen av Jubileumsstipendium för 2023