Info till vårdpersonal

Senast uppdaterad 2022.05.27 av Matthias Brian

På den här sidan ger vi information om Mellannorrlands Hospice som riktar sig till vårdpersonalen. Det gäller information om hur man kontaktar oss, om vilka intagningskriterier som gäller till Mellannorrlands Hospice, hur man remitterar och vad remissen helst skall innehålla, var remisserna skickas osv. Tveka inte att kontakta oss vid frågor av olika slag, även om Du vill rådfråga oss om något specifikt palliativt problem eller frågor angående remisser. Vill Du att vi kommer till Din enhet för att informera närmare om Mellannorrlands Hospice, tag gärna kontakt med oss!

Här kan du också ladda ner en informationsbroschyr

Klicka på listan nedan för att ladda ned informationsbroschyrer med all info som du som vårdpersonal behöver veta inför remiss till Mellannorrlands Hospice

Remisser kan skickas per post eller faxas.

Ev gäster från andra län än Västernorrland: se info här.

Vid frågor kontakta oss gärna per telefon.

Se också våra intagningskriterier.

Adress:
Mellannorrlands Hospice AB
Växthusstigen 7
852 40 SUNDSVALL

Telefon, växel: 060-531 10 50

Fax: 060-531 10 51

Sjuksköterska eller undersköterska:
Telefon: 060-531 10 50 eller expedition 060-531 10 52

Läkare:
Linda Eriksson, specialist-läkare i palliativ medicin
Telefon direkt: 060-531 10 55 eller via sjuksköterska 060-531 10 50

Verksamhetschef:
Åsa Pellikka, sjuksköterska
Telefon direkt: 060-531 10 60
Mobil: 073-274 63 21
E-post: asa.pellikka@hospice.se

MLA (medicinskt ledningsansvar)
Linda Eriksson, specialist-läkare i palliativ medicin
Nås via verksamhetschef eller e-post info@hospice.se