Aktuell information vid besök på Hospice

Senast uppdaterad 2022.10.27 av Matthias Brian

Inom vård och omsorg finns de mest sårbara grupperna där risken för allvarliga konsekvenser vid
Covid-19 är som störst. Att förebygga risken för smittspridning är viktig. Vi vill därför fortsatt skydda våra gäster från att bli smittade med Covid-19. Men mot bakgrunden av pandemins trots allt relativt gynsamma utveckling och en ofta god vaccinationstäckning, har vi kunnat ta bort nästan alla restriktioner som gällde med anledning av covid-pandemin.
Våra rutiner som gäller för närvarande är följande:

  • Närstående och besökare får vistas i allmänna utrymmen.
  • Närstående och besökare behöver inte längre gå på utsidan av huset för att nå gästrummen.
  • Men ytterdörren kommer fortsatt att vara låst, detta för att vi gärna vill veta vilka som befinner sig i byggnaden och för att vi ska kunna välkomna våra besökare.
  • På grund av det aktuella smittläget använder personalen numera munskydd enbart i samband med arbete nära våra gäster.
  • Våra gäster och de närstående får numera ta mat och fika själva igen.
  • Vi avråder bestämt från att besöka oss om man har förkylningssymtom. Vi vill även uppmana till att hålla avstånd mellan sällskap i huset.

Denna information är uppdaterat 2022-10-27
Linda Eriksson, specialistläkare palliativ medicin
Linda Morin Ahrås, verksamhetschef
Mellannorrlands Hospice

Kategorier: Uncategorized